1/1

Home -->  Kwaliteit

Kwaliteit!

Bij ons staat de zwangere vrouw centraal. Het is onze missie te streven naar een gezonde zwangerschap en een bevalling zonder complicaties.

En dat de moeder en haar partner tevreden terug kunnen kijken op een bijzondere tijd in hun leven.

KNOV

Alle binnen Wereldkind werkzame verloskundigen zullen zich inspannen om te allen tijde betrouwbare en veilige verloskundige zorg te verlenen.

Om deze kwaliteit van zorg hoog te houden bezoeken wij regelmatig congressen en nascholingsbijeenkomsten en staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van en voor Verloskundigen).

Ziekenhuis richtlijnen

Wij werken volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging en ook volgens landelijke en deels regionale protocollen, die zijn gemaakt in goed overleg met gynaecologen van het Alrijne Ziekenhuis en Groene Hart ziekenhuis.

1/1
'Zorg voor Borstvoeding' certificaat
Tevens bezitten wij het WHO/ UNICEF certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’.
Kwaliteit echoscopie
De (verloskundige) echoscopisten staan ook ingeschreven in het echoregister van de KNOV en zijn lid van BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).